Công tác chuyên môn

Tổ chức Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp huyện dành cho học sinh bậc THCS năm học 2018-2019

Đăng ngày: 08/11/2018
Nhằm mục đích Khuyến khích học sinh các trường THCS trong huyện NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các trường THCS; Đồng thời để Khuyến khích các trường THCS, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh; Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu giữa các trường THCS.

   Thực hiện văn bản số 995/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03/5/2018 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh Trung học năm học 2018 -2019.

     Ngày 31/10/2018,  Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Cửu  tổ chức hội thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2018-2019. 

     Năm học 2018-2019, có 35 dự án đăng ký dự thi cấp huyện (tăng 8 dự án so với năm học 2017-2018.). Các dự án dự thi thuộc 16 lĩnh vực khác nhau. Trường có dự án dự thi nhiều nhất là trường THCS Võ Trường Toản ( 6 sản phẩm), THCS Hiếu Liêm, Vĩnh An, Thạnh Phú ( 5 sản phẩm). 

    Kết quả, Phòng GD&ĐT đã trao thưởng 18 giải gồm: 01 giải Nhất ( Dự án: Thiết bị phát hiện và báo động rì rỉ khí gas trong hộ gia đình của học sinh Nguyễn Vĩnh Thành, lớp 9/3 trường THCS Võ Trường Toản), 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 08 giải Khuyến khích và chọn cử 10 dự án tham dự thi cấp tỉnh tổ chức vào tháng 12/2018.

   Một số hình ảnh tại Hội thi:

(Tin và bài : Trần Anh Huy, Bộ phận THCS, Phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu)

 

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO