Công tác quản lý

Thông báo Kết quả kiểm tra chuyên đề quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Đăng ngày: 07/01/2017

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-SGDĐT ngày 11/10 /2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Nai về việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác hành chính văn phòng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thi đua; hoạt động công đoàn; kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và công tác...
 

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO