Công tác chuyên môn

Hội thảo chuyên đề trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường xanh, sản xuất kinh doanh trong trường học và dự giờ tiết dạy môn Sinh học.

Đăng ngày: 23/10/2018
Ngày 16/10/2018, tại trường THCS Nguyễn Du. Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp huyện về công tác trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường xanh, sản xuất kinh doanh trong trường học và dự giờ tiết dạy môn Sinh học.

Hội thảo có Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc THCS của Phòng GD&ĐT; Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của các trường THCS, tổ trưởng chuyên môn và tất cả giáo viên Sinh học THCS trong huyện tham dự.

Cán bộ, giáo viên đã nghe báo cáo 02 chuyên đề: Biện pháp chỉ đạo công tác dạy học trải nghiệm sáng tạo, xây dựng môi trường xanh và trường học gắn với sản xuất kinh doanh; một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo đạt hiệu quả trong bộ môn sinh học 6 và lớp 8. Dự giờ chủ đề trải nghiệm sáng tạo môn sinh học: Ươm mầm giá đỗ và tham quan mô hình vườn rau trường THCS nguyễn Du.

Tham quan mô hình vườn rau do học sinh trồng và chăm sóc

                                     Tham quan mô hình vườn rau do học sinh trường THCS Nguyễn Du trồng và chăm sóc

                                              Học sinh  trường THCS Nguyễn Du giới thiệu mô hình vườn rau

                                                               Tiết học trải nghiệm sáng tạo ươm mầm giá đỗ

                                                   Cán bộ quản lý các trường THCS tham quan và trao đổi với học sinh

       Qua hội thảo đa số ý kiến của cán bộ, giáo viên các đơn vị đều đánh giá chuyên đề có nhiều giải pháp tốt, có khả năng áp dụng hiệu quả tại đơn vị. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường cần triển khai sinh hoạt, thảo luận các giải pháp của chuyên đề và căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường để áp dụng tại cơ sở sao cho có hiệu quả nhất./.

                                                                                                                              Tin, Ảnh: Trần Anh Huy, Chuyên viên Phòng GD&ĐT

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO