Xây dựng môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”

Đăng ngày 04/07/2018
Xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút, giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực. Môi trường đó gồm hai bộ phận: môi trường vật chất và môi trường...

Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

Đăng ngày 11/10/2016
Thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2015-2016 . Ban giám hiệu trường TH Tràng Cát đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên nhân viên theo đúng công văn quy định. ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO